ELEKTRONSKA UČIONICA: Obuka nastavnika

Objavljeno: septembar, 2016.


U prostorijama Osnovne škole "Avdo Smailović" ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović otvorio je danas elektronsku učionicu i tom prilikom uručio računarsku opremu koja je neophodna za njen rad. Ovo je ujedno i prva učionica ovog tipa na području Kantona Sarajevo. Učionica je opremljena s jednim laptopom i 12 tableta, a planirano je da dva učenika koriste jedan uređaj.

"Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo je projekt 'Elektronske učionice', s ciljem informatizacije obrazovanja i kako bi se pratili novi trendovi učenja i podučavanja", pojasnio je ovom prilikom ministar Kazazović te potcrtao kako će ovaj projekt biti realizovan u svih 70 osnovnih škola.

Po njegovim riječima, završena je javna nabavka u vrijednosti od jedan milion i 100 hiljada KM, s tim da bi se izdvojila ista sredstva i za narednu godinu kako bi se ovaj projekt potpuno implementirao, a postojeće elektronske učionice dopunile novom tehnologijom s ciljem realizacije programa za sve nastavne predmete.

"Planirano je da učenici za sve nastavne predmete imaju prilagođene softvere kako bi gradivo mogli usvajati na drugačiji način i ispoljavali svoju kreativnost", istakao je ministar Kazazović.

Naveo je kako će na ovaj način resorno ministarstvo moći da kontroliše znanje učenika, ali i rad njihovih nastavnika, što do sada nije bilo moguće.

"Do januara će aktivi nastavnih predmeta pripremiti ispitna pitanja, kako bi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade periodično u toku naredne školske godine moglo sve učenike od prvog do devetog razreda testirati iz svih predmeta", najavio je ministar Kazazović.

Projekt "Elektronske učionice" stavlja naglasak na modele razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja, koji će nastavnicima omogućiti da iskoriste sve prednosti koje im pruža informatizacija za učinkovitije postizanje ishoda učenja kod svakog učenika, gdje računar pomaže adaptaciji djeteta u obrazovni sistem i nije sam sebi svrha već sredstvo postizanja kvalitetnijih i boljih rezultata učenja.

Direkor Osnovne škole "Avdo Smailović" Hasim Baždar je kazao kako smatra da je vrlo važno što su djeca od prvih razreda dobila informatiku, te da će zahvaljujući današnjoj opremi moći u punom kapacitetu izučavati ovaj nastavni predmet.GALERIJA
harrisbazdar