Upis u prvi razred školske 2017/18 godine

Objavljeno: 01.04.2017.


Na osnovu člana 3. stava 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju JU Osnovna škola "Avdo Smailović" u Sarajevu daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE
o upisu u prvi razred školske 2017/2018 godine.

Upis u prvi razred za školsku 2017/2018 godinu vršit će se od 01. do 30. aprila 2017 godine svakim radnim danom od 08:00 - 10:00 sati u prostorijama škole.

U prvi razred školske 2017/2018 godine mogu se upisati sva djeca koja ispunjavaju uslove iz Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. (član_3).


Član 3.

Obavezno je pohađanje redovne osnvone škole u trajanju od devet godina i to za djecu od šest do petnaest godina. Školskim obveznikom smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti pet i po godina života.


Za upis treba donijeti:
1) Izvod iz matične knjige rođenih,
2) Ljekarsko uvjerenje za dijete (izvaditi u Domu zdravlja na Otoci),
3) Uvjerenje / certifikat o izvršenom pohađanju obaveznog predškolskog programa.

NAPOMENA: Na upis nije potrebno dovoditi dijete.


Direktor škole: Baždar Hasim

harrisbazdar