UPRAVA ŠKOLE

Direktor škole: HASIM BAŽDAR
Pomoćnik direktora: MEVLIDA KLAČAR

Sekretar škole: Sabaheta Kulašić
Pedagog škole: Sabina Zeba
Bibliotekar škole: Sanela Alibegović

ŠKOLSKI ODBOR

Predsjednik školskog odbora: Hermedin ZORNIĆ
Predstavnik lokalne zajednice: Ramela SELIMOVIĆ

ČLANOVI IZ REDA RODITELJA:
*Abdulah Biber
*Elvira Uglješa
*Nezir Halilović

ČLANOVI IZ REDA ZAPOSLENIKA:
*Meliha Feta
*Ifet Agović

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

Poljo Belma
Ćosibegović Emina
Gaši Hedija
Kunovac Alma
Čamur Fikreta
Aganović Amira
Klačar Mevlida
Bektaš Aida
Hasić Fatima
Robović Larisa
Hafizović Aida
Imamović Asim
Imamović Zila
Višnjić Džemal
Brbutović Džemaludin
Feta Meliha
Ibrahimkadić Maida
Ćatić Lejla
Ahmetović Taib
Šabić Edina
Memović Munirka
Isanović Ismet
Ćorović Rešad
Ligata Amila
Dudević Mersada
Karkelja Mehmed
Dreca Lejla
Močević Limana
Zahirović Amra
Mehanović Edin
Mehmedović Jusuf
Pavlović Zoran
Aganspahić Fadil
Čović Alma
Kamenjaš Sedin
Kunić Besima
Sejdinović Mirela
Baždar Amra

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Bajramović Džemila
Čolić Ermina
Kišić Samira
Čakar Nermina
Ovčina Merhima
Ferkić Melisa
Pršeš Sanela
Agović Ifet
Ramić Armin
Ahmetović Fata
Hasanbegović Samra
Terzić Vedada
Bešić Jasmina
Mehanović Smail
Ćorović Refija
Alihodžić Samira
Smajlović Aiša
Raonić Meliha
Mustajbegović Ehlimana
Ovčina Elmedina

OSTALI UPOSLENICI

Bećković Hajrudin
Baždar Ramo
Baždar Emina
Ćubara Sabhija
Dudo Mevla
Đipa Ziba
Šivšić Vahida
Raonić Dudija
Hadžić Mediha
Šaljić Fatka
Međuseljac Suada
Raonić Senad
Korač Husein
Kurtović Zineta
Bećković Mubera

Korisni linkovi

Kontakt

Direktor/Fax: 033/ 619 - 155
Sekretar: 033/ 640 - 654
Pedagog: 033/ 640 - 455
e-mail: avsmail@bih.net.ba

O nama

Naša škola se nalazi u Sarajevu i jedna je od najvećih na području Kantona Sarajevo. Posjetite nas na adresi Adema Buće 151 u Buća Potoku.

Radujemo se vašoj posjeti.

Ⓒcopyright JU OŠ Avdo Smailović 2016
Ⓒcopyright harrisbazdar