Rezultati konkursa

Obavještenje o poništenju dijela Javnog konkursa Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2023/2024 godinu objavljen dana 04.03.2024. godine, na službenoj internet starnici JU OŠ „Avdo Smailović“ Sarajevo www.osasmailovic.edu.ba, službenoj internet stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo www.mo.ks.gov.ba, službenoj stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ … Continue reading Rezultati konkursa