Leave a Comment

Obavijest o realizaciji polaganja eksterne mature u školskoj 2022/2023. godini

Dragi učenici, poštovani roditelji,

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je, u skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih akata, predvidjelo realizaciju polaganja eksterne mature učenika osnovnih škola čija je svrha provjera i vrednovanje znanja koje su učenici stekli tokom osnovnog obrazovanja iz tri nastavna predmeta: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Matematika, Prvi strani jezik koji je učenik učio u osnovnoj školi.
S tim u vezi, obavještavamo Vas da su u mjesecu augustu 2022. godine, objavljeni ispitni katalozi pitanja za polaganje eksterne mature u školskoj 2022/23. godini na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na kojima su vrijedni timovi nastavnika predano radili protekle školske godine. Ispitni katalozi pitanja sadrže zadatke na osnovu kojih će se po istom principu kao i prethodne školske godine realizirati eksterna matura. Testovi na maturalnom ispitu će biti kreirani isključivo od zadataka iz ispitnih kataloga pitanja. Svi objavljeni ispitni katalozi pitanja su recenzirani, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18, 17/19 i 24/19). Vjerujemo da će vam dragi učenici tokom školske godine rješavanje zadataka biti izazov, ali da će vam olakšica i pomoć biti interaktivni katalozi pitanja koje možete pronaći na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i to:

• Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Katalog_iz_BJK_HJK_SJK_2022
• Matematika
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Ispitni_katalog_za_polagan…
• Engleski jezik
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Katalog_iz_Engleskog_jezik…

Dragi učenici, ne zaboravite: „Znanje je najvažniji ljudski resurs, najbolji kapital, neotuđiv i nepotrošan. Niko na svijetu nije jači od čovjeka koji ima znanje. Naše škole su prostor gdje mi stičemo to znanje, tu snagu sa kojom dalje hrabro i odvažno koračamo kroz život“ .

Sretno u koračanju novim životnim stazama!

M I N I S T R I C A
Naida Hota-Muminović