STRUČNI SARADNICI ŠKOLE

SEKRETAR ŠKOLE

Sabaheta Kulašić

Email: avsmail@bih.net.ba
sabaheta.kulasic@osasmailovic.edu.ba
Telefon: 033/640-654

PEDAGOG ŠKOLE

Sabina Zeba
Citat: “Učitelj utječe na vječnost – nikada se ne zna kad njegov utjecaj prestaje.” – Henry
Adams
Email: sabina.zeba@osasmailovic.edu.ba
Telefon: 033/640-455

PSIHOLOG ŠKOLE

Azra Hadžić
Citat: “Život je 10% ono što nam se događa i 90% kako mi reagujemo na sve to. Promjena
počinje unutar nas.” – Dennis Kimbro
Email: azra.hadzic@osasmailovic.edu.ba
Telefon:033/640-455

SOCIJALNI RADNIK

Dženita Ahmetspahić

Email: dzenita.ahmetspahic@osasmailovic.edu.ba
Telefon: 033/640-455

BIBLIOTEKAR ŠKOLE

Sanela Alibegović
Citat: “Knjige su brodovi misli, koji lutaju valovima vremena i pažljivo nose svoj dragocjeni teret s generacije na generaciju.” – F.Bacon
Email: sanela.alibegovic@osasmailovic.edu.ba
Telefon: 033/640-654

MOBILNI STRUČNI TIM ŠKOLE

PSIHOLOG U MOBILNOM TIMU

Amina Divljanović
Citat: “Odgajamo sada.Čak i kad mislimo da ne odgajamo. Sve što smo mi – odgaja našu
djecu, bez govora i truda, samo od sebe. Propustimo li poučiti našu djecu umijeću jasnog mišljenja, marširat će za guruom koji nosi najblistaviji plašt.” – Paul D. Boyer
Email: amina.divljanovic@osasmailovic.edu.ba

EDUKATOR-REHABILITATOR U MOBILNOM TIMU

Elma Kusturica
Citat: “Usus est optimus magister. – Iskustvo je najbolji učitelj.”
Email: elma.kusturica@osasmailovic.edu.ba

LOGOPED U MOBILNOM TIMU

Gabrijela Ćosović
Citat: “Svi vaši snovi mogu postati stvarnost-ukoliko imate hrabrost da ih slijedite.” – Volt
Dizni
Email: gabrijela.cosovic@osasmailovic.edu.ba