DOKUMENTI - PRAVILNICI

DOKUMENTI - ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Odluka ili rješenje Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS

Pravilnik o polaganju eksterne mature

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi