JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022/2023. godini za popunu sljedećih radnih  mjesta:

1. Nastavnik engleskog jezika…………………..1 izvršilac, 19 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika  s bolovanja,  a najkasnije do 30.06.2023. godine.
2. Nastavnik razredne nastave………. 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2023. godine.
 

Objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 18.02.2023. godine, a kompletan tekst javnog konkursa je objavljen u prilogu, kao i na stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i  JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj javni konkurs i ostaje objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave (www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba). Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 28.02.2023. godine.

TEKST KONKURSA 18.02.2023.

 
JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto:
 
1. Nastavnik engleskog jezika…………………..1 izvršilac, 15 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika  sa funkcije pomoćnika  direktora škole,  a najkasnije do 30.06.2023. godine. Konkurs objavlljen u dnevnim novinama „ Oslobođenje“ dana 04.03.2023. godine.
Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 14.03.2023. godine.