JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2023/2024. godini

Poštovani,

U prilogu dostavljamo tekstkon Javnog kursa za upražnjeno radno mjesto za školsku 2023/2024 godinu koji će biti objavlljen u dnevnim novinama

„ Oslobođenje“ dana 04.03.2024. godine.

S poštovanjem.

JU OŠ „ Avdo Smailović „ Sarajevo

Tekst konkursa(1)

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2023/2024. godini

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 28.12.2023. godine, a kompletan tekst javnog konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Avdo Smailović“ Sarajevo (www.osasmailovic@edu.ba) i istovremeno putem službenog e-maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj javni konkurs i ostaje objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave (www.mo.ks.gov.ba i
www.szks.ba).
Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnomkonkursu u dnevnom listu „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 07.01.2024. godine.

Tekst konkursa

 

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2023/2024. godini

Poštovani,

U prilogu dostavljamo tekstkon Javnog kursa za upražnjeno radno mjesto za školsku 2023/2024 godinu koji će biti objavlljen u dnevnim novinama

„ Oslobođenje“ dana 28.11.2023. godine.

S poštovanjem.

JU OŠ „ Avdo Smailović „ Sarajevo

Tekst konkursa_28.11.23

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2023/2024. godini

NAZIV RADNIH MJESTA I NAZNAKA O TRAJANJU RADNOG ODNOSA

Na osnovu Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj 11-11- 30-9741-9/23 od 02.10.2023. godine JU OŠ „Avdo Smailović“ Sarajevo raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta:
a) Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.08.2024. godine za:
1. Nastavnik razredne nastave….. 1 izvršilac, puna nastavna norma.

b) Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024. godine za:
1. Nastavnik razredne nastave….. 1 izvršilac, puna nastavna norma i
2. Nastavnik informatike…………. 1 izvršilac 20 časova sedmično.

c) Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja , a najkasnije do 31.08.2024. godine za:
1. Nastavnik engleskog jezika…………. 1 izvršilac 19 časova sedmično.

Tekst konkursa-oktobar 2023

JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta za školsku 2023/2024 godinu koji će biti objavlljen u dnevnim novinama „ Oslobođenje“ dana 31.05.2023. godine.

Tekst konkursa 23-24

JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto:
 

1. Nastavnik njemačkog jezika…………………..1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme, a najkasnije do 30.06.2023. godine.

Konkurs objavlljen u dnevnim novinama „ Oslobođenje“ dana 18.04.2023. godine.

Konkurs je objavljen i na: https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-konkurs-za-prijem-radnika-u-ju-os-avdo-smailovic-5

Tekst konkursa-njemački jezik