Izmjene i dopune Plana javnih nabavki JU OŠ "Avdo Smailović" Sarajevo

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2024. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

IZMJENA PJN

Privremeni plan javnih nabavki 01.01. – 31.03.2023.godine JU OŠ “Avdo Smailović”  Sarajevo

Privremeni plan javnih nabavki 01.01. – 31.03.2023.godine JU OŠ Avdo Smailović Sarajevo (1)

IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ “Avdo Smailović”  Sarajevo ZA 2023. GODINU

JU OŠ Avdo Smailović- Plan javnih nabavki za 2023. godinu

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – ŠKOLA U PRIRODI

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – škola u prirodi

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA USLUGE JAVNE NABAVKE – ŠKOLA U PRIRODI

Odluka o pokretanju postupka usluge javne nabavke – škola u prirodi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI JU OŠ “Avdo Smailović”  Sarajevo ZA 2023. GODINU

Izmjene i dopune plana javnih nabavki JU OŠ Avdo Smailović Sarajevo

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2023.godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2023.godinu

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2023.godinu

Tabela izmjena PJN