Poštovani roditelji i dragi učenici,

Svaki prosvjetni radnik je nekada bio učenik. Svaki ekspert je nekada bio početnik. Na tom putu, putu učenja, obrazovanja i promjene s velikim zadovoljstvom stojimo i mi, nastavnici i saradnici JU OŠ “Avdo Smailović” Sarajevo. Dobro došli u JU OŠ “Avdo Smailović” Sarajevo, u kojoj s velikom pažnjom stvaramo prve uspjehe naših budućih stručnjaka, naučnika, umjetnika i sportista.

Misija naše škole je da pratimo savremene trendove u odgoju i obrazovanju te da kvalitetnim stručnim radom nastavnika i stručnih saradnika omogućimo svakom učeniku da se razvija u skladu sa svojim sposobnostima i da u radu s nastavnicima stječu sposobnosti i vještine za cjeloživotno učenje. Svi u školi imamo cilj zadržati i unaprijediti postojeće kvalitete! Nastojimo da nam iskustva iz prošlosti budu dobar temelj da pomognemo djeci u odrastanju, usvajanju temeljnih ljudskih vrijednosti i da svoje znanje koje stječu u sadašnjosti i kada odu iz ove škole koriste u budućnosti.

Često kažem da je kvalitetna škola važna ustanova u savremenom društvu. U školi težimo poboljšanju kvaliteta nastave uz primjenu savremenih nastavnih sredstava, gdje učenicima nastojimo ponuditi sadržajne vannastavne aktivnosti kako bi kreativnije provodili slobodno vrijeme u školi i van nje, uz poštovanje ličnosti i različitosti učenika. Radimo u smjeru građenja uzorne ustanove prepoznatljive po predanosti, ugodnom i podsticajnom radnom okruženju i međusobnoj saradnji učenika, zaposlenih u školi i roditelja. Svjesni smo važnosti ličnog rasta i razvoja svakog učenika, kao i saradnje pokretača napretka, zato podstičemo odgovornost prema sebi, drugima i svojoj okolini.

Podržavamo svakog učenika na njegovom razvojnom putu, uz obogaćivanje njihovih učeničkih portfolija različitim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, projektima, takmičenjima i programima, kako bismo ih iz škole ispratili kao samosvjesne, samostalne i odgovorne ljude. Naš kolektiv  odlikuje savremeni pristup nastavi koji podrazumijeva istrajnost, motivaciju  te svakodnevno podsticanje interdisciplinarnog povezivanja znanja, razvoj kritičkog razmišljanja i rasuđivanja, kreativnost u rješavanju problema, empatiju, etičnost u odlukama i koncept cjeloživotnog učenja.

Na našem putu ka zajedničkom cilju koji se ogleda u beskompromisnom kvalitetu obrazovanja i odgajanja, najveću podršku vidimo upravo u roditeljima – našim strateškim partnerima i saradnicima. Posebno mi je zadovoljstvo što ste nam upravo vi ukazali povjerenje da kroz učenje, zabavu, kreativne zadatke i inovacije u obrazovanju stvaramo prilike za bolju i uspješniju budućnost naših učenika, zbog čega vjerujem da smo taj zajednički cilj već uveliko ostvarili.

Vaš direktor škole, Armin Ramić